,,Calitatea unei organizații nu va putea niciodată să exceadă calității minților din care este compusă” Harold R. McAlindon”

Activăm în domeniul acesta și avem o experiență de peste 12 ani. În toată această perioadă am înființat peste 500 de firme și PFA-uri cu cele mai variate domenii de activitate, de la SRL- uri cu asociat unic și până la SA-uri cu mii de acționari. Am participat la fuziuni și divizări ale unor companii de top, inclusiv divizări asimetrice, am modificat reglementări în privința unor operațiuni de squeeze-out sau delistări prin AGA.

 

Am intermediat cumpărări și vânzări de acțiuni ale unor bănci și burse din Romania în tranzacții de peste 50 milioane euro în cele mai variate condiții și proceduri de înregistrare și vânzare. Am preluat concepte din dreptul corporativ și le-am introdus în domeniul imobiliar, precum majorarea cu aport în natura cu sau fără primă de emisiune a terenurilor, pentru inițierea unor proiecte imobiliare de mare anvergura, cu un cost minim și cu beneficii maxime pentru investitori.

 

Am participat în calitate de Secretari ai Adunărilor Generale, la peste 200 de Adunări Generale, la societăți de investiții, la burse de valori, și multe alte societăți comerciale acordând asistență și consultanță acționarilor sau organelor de conducere. Apoi am condus lucrările acestor Adunări Generale în calitate de Președinte de Adunare și Presedinte al Consiliilor de Administrație. Acesta este și rămâne unul dintre serviciile noastre, prestate cu cel mai înalt nivel de excelență, pe care continuăm să le innovăm și să le prestăm în noi și unice modalităti în scopul promovării unei guvernanțe corporative sănătoase în Romania. Pentru a ilustra experiența acumulată, enumerăm mai jos câteva dintre principalele operațiuni de Registrul Comerțului pe care le oferim:

 • ÎNFIINTĂRI DE FIRME ȘI PFA. Peste 500 de firme și PFA-uri sunt creația noastră, fiind un număr greu de egalat și arată o experientă foarte importantă. Așa cum menționam, înființăm toate tipurile de societăți, începând de la SRL- uri cu asociat unic și până la SA-uri cu mii de acționari. Mai mult decât atat, iți putem propune cea mai nimerită opțiunea pentru afacerea ta, lucru extrem de important atunci cand inițiezi o afacere.
 • AUTORIZARE ACTIVITĂȚI REGISTRUL COMERTULUI. Autorizațiile pentru funcționarea punctului de lucru se obțin odată cu înregistrarea punctului de lucru la Registrul Comertului. În funcție de obiectul de activitate principal cât și de cele secundare, menționate în Actul Constitutiv, societatea comercială trebuie să aibă obțină anumite autorizații și avize pentru a putea funcționa legal pe piața din România, noi vă oferim tot suportul pentru obținerea acestor autorizații.
 • CESIUNE FIRMĂ. În derularea activității oricărei societăți comerciale cu răspundere limitată pot apărea tensiuni între asociați. În acest caz, dacă situația este foarte gravă, se poate apela la instanță pentru soluționarea conflictelor, însă cea mai simplă modalitate de soluționare, dacă unul sau mai mulți asociați nu mai doresc să participe la conducerea societății, o reprezintă ieșirea din firmă prin cesiunea părților sociale către ceilalți asociați sau către terțe persoane, cu condiția ca ceilalți asociați să aprobe cesiunea prin hotărârea adunării generale a asociaților. Dacă cesiunea se face către celălalt/ceilalți asociați, înregistrarea la Registrul Comerțului este mult mai simplă și se poate realiza într-o singură etapă. Dacă cesiunea se face către o terță persoană, cea mai puțin complicată procedură este aceea ca terța persoană să devină asociat prin majorare de capital social și apoi să se cesioneze părțile sociale către noul asociat. Practic, cesiunea către o terță persoană presupune o etapă în plus față de cesiunea către un asociat existent. Echipa noastră va găsi cea mai bună și ușoară soluție pentru realizarea acestei cesiuni.
 • DESCHIDERE PUNCT DE LUCRU. O societate comercială își poate deschide puncte de lucru în momentul înființării ei, precum și după acest moment. Procedura de înființare punct de lucru după etapa deschiderii firmei se realizează prin introducerea și înregistrarea mențiunii de deschidere punct de lucru la Registrul Comerțului privind înregistrarea și autorizarea punctelor de lucru. Echipa noastră vă v-a asista în tot procesul de deschidere a punctului de lucru, în întocmirea contractelor de comodat, dacă este cazul, precum și autorizarea activității după înființarea punctului de lucru.
 • EXTINDERE OBIECT DE ACTIVITATE. Anumite schimbări în strategia de business pot genera nevoia de extindere a obiectului de activitate al societății comerciale. Consultanții noștri vă vor ajuta la demararea procedurii de extindere cod CAEN precum și la toată documentația necesară întregului proces de extindere.
 • ÎNCHIDERE PUNCT DE LUCRU. O societate comercială poate închide oricând un punct de lucru. Aceasta se realizează prin introducerea și înregistrarea de mențiuni la Registrul Comerțului privind demersul de închidere punct de lucru. Echipa noastră vă v-a asista în tot acest proces și va redacta și Hotărârea Adunării Generale a asociaților/acționarilor/sau decizia asociatului unic/Consiliului de Administrație de închidere a punctului de lucru.
 • MAJORARE / REDUCERE CAPITAL SOCIAL. Pentru majorarea sau pentru reducerea capitalului social este necesara înregistrarea unei mențiuni în acest sens la Registrul Comerțului. Echipa noastră va găsi soluția cea mai bună care vi se potrivește pentru demararea acestei operațiuni.
 • MODIFICARE OBIECT DE ACTIVITATE. Schimbarea obiectului principal de activitate poate apărea datorită schimbării strategiei de business sau din alte motive.
  În cazul în care doriți o modificare, vă stăm la dispoziție cu serviciul nostru.
 • NUMIRE ADMINISTRATOR. Pentru numirea administratorului unei firme, trebuie să înregistrați o mențiune la Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia își desfășoară activitatea societatea respectivă. Echipa noastră vă v-a asista în tot acest proces de numire administrator.
 • PRELUNGIRE DURATĂ DE FUNCȚIONARE. În cazul în care societatea a fost constituită pe o perioadă determinată sau contractul spațiului pentru sediul social a expirat, trebuie prelugită perioada duratei de funcționare, atunci veți avea nevoie de sprijinul echipei noastre.
 • PRELUNGIRE SEDIU SOCIAL. Prelungirea sediului social al unei societăți comerciale presupune înregistrarea unei mențiuni în acest sens la Oficiul Registrului Comerțului. Demersul acesta este unul căruia va trebui să-i acordați o atenție specială. Aceasta, deoarece are implicații asupra imaginii și credibilității, comunicării și relației cu clienții actuali și viitori, echipa noastră vă v-a întocmi toate documentele necesare pentru aceasta prelungire.
 • RADIERE OBIECT DE ACTIVITATE. Radierea unui obiect de activitate înseamnă ștergerea din cadrul obiectului de activitate a unui cod CAEN. Dacă doriți să radiați coduri CAEN din obiectul dumneavoastră de activitate, vă stăm la dispoziție cu serviciul nostru.
 • RECODIFICARE OBIECT DE ACTIVITATE. Recodificarea codurilor CAEN este necesară pentru societățile care au rămas cu codurile CAEN rev. 1, adică acelea de dinainte de 27.03.2008, echipa noastră vă v-a ajuta la demarea acestei proceduri.
 • REVOCARE ȘI SCHIMBARE ADMINISTRATOR. Pentru revocarea/schimbarea administratorului unei firme, trebuie să înregistrați o mențiune la Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia își desfășoară activitatea societatea respectivă. Detalii privind diferența dintre revocare administrator și schimbare administrator: există cazuri în care o societate comercială are mai mulți administratori. Dacă se dorește ca unul din aceștia să înceteze să mai fie administrator, fără ca în locul lui să fie numită o alta persoană, atunci se va proceda la revocare. Dacă, în locul unei persoane numite administrator se dorește numirea altei persoane, atunci se va proceda la schimbarea administratorului. Specialiștii noștri vă vor da cele mai bune soluții pentru aceste schimbări.
 • SCHIMBARE DENUMIRE FIRMĂ. Uneori, fie ca urmare a unei cesiuni, fie în urma deciziei asociaților, se poate decide demersul de schimbare denumire societate comercială, echipa noastră va întocmi dosarul de schimbare denumire firmă precum vă v-a asista și la alegerea denumirii care vi se potrivește pentru firmă.
 • SCHIMBARE SEDIU SOCIAL. Procesul de schimbare sediu social presupune înregistrarea unei mențiuni în acest sens la Oficiul Registrului Comerțului.
 • SUSPENDARE ȘI RELUARE ACTIVITATE. În cazul în care doriți să suspendați sau reluați activitatea societății comerciale, echipa noastră va face toate demersurile pentru înregistrarea mențiunii la Registrul Comerțului.
 • ÎNCHIDERE SRL – RADIERE FIRMĂ. Echipa noastră vă v-a ajuta în toate celei trei etape de “închidere firmă”, adică la dizolvare, lichidare patrimoniu și radiere societate din evidența Registrului Comerțului.

De ce este necesară și utilă externalizarea acestui proces ?

De multe ori, acest rol este îndeplinit de un consilier juridic sau avocat al companiei, care are doar cunoștințe incidentale asupra acestui domeniu. Noi vă oferim posibilitatea de a avea o echipă de profesioniști care se ocupă exclusiv de acest domeniu și care vă oferă garanția că informația primită și furnizată a trecut prin filtrul unora din cei mai buni specialiști din domeniu.

* Toate serviciile oferite de ROCG sunt prestate de către angajații ROCG cu studii juridice de specialitate în acest domeniu. În cazul în care unele servicii conțin anumite aspecte legale, ROCG va încheia contracte de consultanță juridică cu companii de avocatură, după caz.