,,Nu pot să învăț pe nimeni nimic,  pot doar să-i fac să gândească. Socrate”

CONSILIERE

Unul dintre punctele cheie în serviciile oferite de ROCG, care se pot dovedi esențiale pentru activitea dvs., este acela de Consiliere* în domeniul guvernanței corporative. Ne-am specializat în acordarea de consiliere în problematica internă și/sau internațională privind structurile organizaționale potrivite unei anumite tipologii de guvernanță corporatistă ce se dorește a fi utilizată de către o companie. Serviciile noastre de consiliere au fost utilizate de unele dintre cele mai mari companii listate sau nelistate la bursele din Romania. Acordarea de consiliere s-a realizat în mod direct către acționarii/consiliul de administrație și/sau executivul companiilor și a constat în prezentarea cerințelor legale/reglementare/operaționale necesare a fi urmate de către organele de conducere ale societăților, pentru ducerea la îndeplinire a diferitelor operațiuni avute în vedere.

CONSULTANTA

ROCG acordă consultanță specializată în problematica guvernanței corporative, în înființarea de noi companii sau în efectuarea anumitor operațiuni de modificarea a structurilor actuale. De asemenea, oferim consultanță integrată privind toate procesele în care este implicată o companie prin gestionarea întregului proces necesar pentru îndeplinirea unei operațiuni. Consultanța integrată se va acorda în funcție de cerințe prin utilizarea unor consultanți financiari, legali, fiscali, tehnici, din domeniile de referință.

* Toate serviciile oferite de ROCG sunt prestate de către angajații ROCG cu studii juridice de specialitateă în acest domeniu. În cazul în care unele servicii conțin anumite aspecte legale, ROCG va încheia contracte de consultanță juridică cu companii de avocatură, după caz.