,,Calitatea unei organizații nu va putea niciodată să exceadă calității minților din care este compusă” Harold R. McAlindon”

Romanian Corporate Governance – ROCG –  oferă clienților săi servicii Juridice și Secretariale* privind organele de conducere ale Societății ce constau în:

Organizarea ședințelor Adunărilor Generale Ordinare sau Extraordinare ale unei companii prin îndeplinirea funcției secretariale de către angajații și consultanții ROCG, în deplină transparență, corectitudine, confidențialitate și profesionalism, prin utilizarea de sisteme moderne de numărare a voturilor și prin externalizarea acestei activități către ROCG, fie ad-hoc (la diverse ocazii importante), fie cu caracter perpetuu pentru toate adunările societății. Pentru organizarea Adunărilor Generale ale acționarilor putem presta următoarele tipuri de servicii, în funcție de alegerea dumneavoastră.

Astfel, putem presta servicii de tip FULL SERVICE ce presupun:

  • selectarea locației pentru deșfășurarea adunării și stabilirea condițiilor contractuale pentru închirierea sălii și pentru serviciile de catering;
  • redactarea tuturor documentelor aferente Adunărilor Generale precum: Convocatorul Adunării, modelele de procuri pentru reprezentare, buletinele de vot, foaia de prezență, procesul-verbal al Adunării, Hotărârile Adunărilor Generale și orice alte tipuri de documente necesare pentru buna derulare a adunării;
  • verificarea procurilor și a prezenței la Adunare, conform prevederilor în vigoare, în condiții de transparența și neutralitate;
  • numărarea voturilor și prezentarea rezultatelor, precum și a opiniilor acționarilor în procesul-verbal al adunării.

În funcție de cerințe, se pot selecta doar acele servicii care sunt necesare și se pot elimina acelea pe care compania dorește să le realizeze prin utilizarea resurselor interne. Pentru organizarea sedințelor Consiliilor de Administrație ale unei societăți comerciale, putem îndeplini funcția secretarială prin intermediul angajaților sau consultanților ROCG, în condiții de deplină transparență, corectitudine, confidențialitate și profesionalism, prin externalizarea acestei funcții cu caracter perpetuu pentru toate sedințele CA.

De ce este necesara și utilă externalizarea acestui proces ?

De multe ori, acest rol este îndeplinit de un consilier juridic sau avocat al companiei, care are doar cunoștințe incidentale asupra acestui domeniu. Noi vă oferim posibilitatea de a avea o echipă de profesioniști care se ocupă exclusiv de acest domeniu și care vă oferă garanția că informația primită și furnizată a trecut prin filtrul unora din cei mai buni specialiști din domeniu, care are rolul de a contrazice și completa citatul de mai sus în cazul în care consilierea este externalizată.

Nu trebuie uitat faptul că limitele și restricțiile într-o anumită operațiune provin tocmai din informațiile pe care organele de conducere le primesc de la diferite departamente, care de multe ori pot fi eronate sau greșit interpretate.

* Toate serviciile oferite de ROCG sunt prestate de către angajații ROCG cu studii juridice de specialitateă în acest domeniu. În cazul în care unele servicii conțin anumite aspecte legale, ROCG va încheia contracte de consultanță juridică cu companii de avocatură, după caz.