,,O Companie fără Guvernanţă Corporativă este precum un Stat fără Democraţie” – ROCG

Conceptul de Guvernanţă Corporativă a apărut şi s-a dezvoltat în secolul trecut, fiind influenţat pe rând de medii economice bazate pe proprietate familială, capital bancar, investitori instituţionali sau societăţi anonime, medii dinamizate de scandalurile de răsunet care au avut loc în timp. În mod surprinzător, aceleaşi momente de criză au avut un efect benefic în privinţa identificării căilor de îmbunătăţire a conceptului de guvernanţă corporativă, care să corespundă noii etape în evoluţia economiei

 

Din punctul nostru de vedere, Guvernanţa Corporativă este pentru companiile moderne ceea ce democraţia a fost pentru statele antice. Guvernanţa corporativă nu este nimic altceva decât aplicarea unor principii democratice fundamentale în cadrul unei tipologii organizaţionale, aşa cum este o companie.

 

Definiţia democraţiei spune că aceasta este o formă de organizare şi conducere politică a societăţii prin consultarea cetăţenilor, ţinând cont de voinţa acestora, de interesele şi aspiraţiile de progres ale ţării. Este guvernarea de către popor, puterea supremă revenind poporului şi fiind exercitată direct de el sau de către reprezentanţii aleşi conform unui sistem electoral liber.

 

Plecând de la aceasta, putem spune că Guvernanţa Corporativă este o formă de organizare şi conducere a unei Companii, în care decizia este luată pe baza consultării acţionarilor acesteia, ţinânt cont de voinţa acestora şi de interesele lor. Este guvernarea de către acţionari, puterea supremă aparţinând acestora şi fiind exercitată direct de către ei în cadrul Adunărilor Generale sau indirect, prin intermediul reprezentanţilor aleşi, Consiliul de Administraţie sau de Supraveghere, cu scopul de a urmări îndeplinirea intereselor şi aspiraţiilor acţionarilor.

 

Dar guvernanţa corporativă nu este doar atât. Ea se mai referă la eficienţa sistemelor de management, cu preponderenţă la rolul Consiliului de Administraţie şi al Directorilor, la responsabilitatea şi remunerarea acestora, la credibilitatea informaţiilor furnizate şi la eficienţa sistemelor de management al riscului.

 

Servicii in domeniul guvernanţei corporative:

 

ADMINISTRATOR FIRMĂ

 

Funcția de administrator este de cele mai multe ori îndeplinită de fondatorul societății sau de alte persoane care, de cele mai multe ori, nu au experiența și abilitățile necesare pentru a putea îndeplini acest rol. Aici intervine serviciul nostru unic și inovator prin care îndeplinim această funcție în mod profesionist, după ce am acumulat o vastă experiență în zeci de Consilii de Administrație dintre cele mai importante din România, experiență pe care o putem transfera către societațile sau, mai bine zis, catăe acționarii/fondatorii interesați de acest serviciu.

RATING PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

 

Scopul rating-ului este acela de a evalua nivelul de implementare a principiilor de guvernanță corporativă în cadrul companiilor din România. Acordarea unui punctaj în cadrul acestui serviciu unic in România se realizează pe baza unor sondaje, analize privind nivelul de guvernanță corporativă atins de anumite companii din diverse arii de analiză, precum piața de capital, domeniul bancar, domeniul energetic, retail etc.

 

Stabilirea Rating-ului privind guvernanța corporativă a unei anumite companii și la un anumit moment dat se face pe baza unor criterii de acordare stabilite în conformitate cu standardele internaționale și/sau europene în industrie, sau pe baza criteriilor stabilite de către ROCG în conformitate cu legislația internă aplicabilă.

 

Vă rugam sa aveți în vedere că acordarea unor note mai scăzute sau mai ridicate nu atestă obligatoriu și o performanță  economică mai mică sau mai mare a unei companii, după cum, nici un anumit model de guvernare nu atestă că acesta este cel mai potrivit într-o anumită situație si la un anumit moment. De accea, vă recomandăm ca decizia dumneavoastră de a investi sau nu într-o companie să se bazeze pe luare în considerare a tuturor factorilor sau riscurilor ce sunt asociate oricărui demers de acest fel.

CERCETARE

 

Romanian Corporate Governance – ROCG – oferă clienților săi Servicii de Cercetare ce constau în redactarea de studii, analize, rapoarte privind guvernanța corporatistă. Activitatea de cercetare în acest domeniu se adresează atât companiilor, cât și autorităților publice sau instituțiilor non-profit, care sunt interesate de anumite aspecte ale implementării și dezvoltării guvernanței corporative în Romania.

 

Activitatea de cercetare poate consta atât în redactarea de rapoarte cu caracter general despre gradul de dezvoltare al acestui domeniu în diferite arii de activitate, cât și în rapoarte cu caracter individual, materializate în propuneri concrete de structuri de lucru pentru Consiliile de Administrație sau pentru alte organe de conducere ale societăților comerciale. La cerere, efectuăm analize complexe și independente privind nivelul de îndeplinire a cerințelor referitoare la guvernanța corporativă, atât cu privire la propria companie, cât și cu privire la activitatea unor companii țintă pentru o achiziție sau pentru o asociere, de tipul due-dilligence.

* Toate serviciile oferite de ROCG sunt prestate de către angajații ROCG cu studii juridice de specialitate în acest domeniu. În cazul în care unele servicii conțin anumite aspecte legale, ROCG va încheia contracte de consultanță juridică cu companii de avocatură, după caz.